(Wando Wando) Netorare Razuri ~ Tabisaki de Ochiteiku Kanojo no Kiroku - mosaic censorship, latex

August 4, 2020