(Dai 5-ji ROOT4to5) (Ruikotsu (Tsuyoshi)) Kurawaba Koishiki Doku to Nare (Fate/Grand Order) - tentacles, novel

August 3, 2020