(C68) (Gin no Hoshitei (Tamiya Akito)) Chained Valkyria ~ Shirasu no Tsuioku ~ - stomach deformation, all the way through

August 22, 2020